Bescherming van uw gegevens

Het Middelhovenfonds stelt uw privacy zeer op prijs.
Wij leggen alleen gegevens vast die nodig zijn voor beoordeling van een aanvraag en de afhandeling ervan.
Gegevens worden uitsluitend gedeeld met andere instanties als dit nodig is voor de beoordeling van de aanvraag en na toestemming van de aanvrager.

Sinds begin 2018 is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. In het document hieronder leest u meer over hoe wij omgaan met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om het document te openen, klikt u op de tekst. Er wordt een nieuwe pagina geopend.

AVG Middelhovenfonds