Middelhoven, de geschiedenis

Het Middelhovenfonds is opgericht in 1917 vanuit de nalatenschap van Derk Willem Middelhoven. Derk Willem Middelhoven werd geboren in 1833. Hij werkte als ontvanger van directe belastingen in Horst, Rijssen en in Bemmel. Middelhoven leefde een sober en bescheiden bestaan en beschikte, voor die tijd, over een groot vermogen.

Middelhoven trok zich het welzijn van zijn medemens erg aan. Hij besloot daarom om zijn vermogen na zijn overlijden beschikbaar te stellen  voor mensen die door ziekte of ongeval in financiële nood waren. Het fonds was enkel bedoeld voor de mensen in zijn directe omgeving. Voor hem betekende dat mensen die woonden in Dieren, Laag Soeren of Spankeren.

Zo ontstond, al meer dan 100 jaar geleden, het Middelhovenfonds.

Het doel is inwoners uit Dieren, Spankeren en Laag Soeren, die als gevolg van een advies van hun huisarts of specialist uitgaven moeten doen, die ze zelf niet kunnen betalen, financieel te helpen. In aanmerking komen inwoners die tenminste één jaar en zes maanden in een van deze dorpen wonen.